MÅN–FR 8–17

(86) 136 2576 7514

KOMMA I KONTAKT
Hem > Blogg >

Hur länge kan en generator gå

datum2022-11-14

generator på marken.jpg

Generator På Marken

Hur länge kan en generator gå

En standby-generator kan i genomsnitt driva ett medelstort hem i upp till 3 000 timmar. Ändå rekommenderas du att inte köra generatorn kontinuerligt i mer än 500 timmar.

Hur länge en komplett husgenerator kan köras påverkas av två saker:

a) Generatortyp

b) Bränslekälla

Varje generator är unik; vissa är byggda för att köras kontinuerligt flera dagar i sträck, medan andra bara är avsedda att köra några timmar åt gången. I den här artikeln tar vi reda på hur bränsle och generatortyp påverkar körtiden.

Standby- och bärbara generatorer är de två primära kategorierna av generatorer. Dessa generatorer är skapade för att hjälpa dig i händelse av strömavbrott. Det är dock inte alla generatorer som har kapacitet att köra kontinuerligt under långa tidsperioder.

Hur länge kan en standby-generator gå?

En standby-generator är en stationär strömkälla utformad för att driva en bostads- eller kommersiell byggnad i upp till många dagar, beroende på dess märke, storlek och bränslekälla. Till skillnad från korttidsgeneratorer för nödsituationer är reservgeneratorer dedikerade till nödsituationer med längre intervall. Olika storlekar och typer av standby-generatorer finns tillgängliga.

Denna generator kan köras i upp till 3 000 timmar när den är som bäst och driver ett medelstort hem.

Så om du har i genomsnitt 3 avbrott per år och använder generatorn i cirka 30 timmar per avbrott plus tiden du kör den för underhåll, kan din generator hålla i upp till 50 år.

Hur länge kan en bärbar generator köras?

Bärbara generatorer har en total drifttid på upp till 2 000 timmar. I motsats till reservgeneratorer är bärbara generatorer gjorda för att köras under kortare tidsperioder, vanligtvis 6 till 18 timmar. Dessa maskiner kan användas i husbilar för campingturer eller för att driva vissa hushållsapparater i en nödsituation, men rekommenderas inte under långvariga strömavbrott.

Hur länge kan du köra en bärbar bensingenerator?

Om du kör din bärbara generator på gas måste du stoppa den då och då istället för att köra den kontinuerligt.

För gasgeneratorer , fyll aldrig på bränsle medan motorn är igång. Att lägga till gas låter enkelt, men att göra det kan vara mycket farligt och orsaka brand.

När den är igång kan din generator bli väldigt varm och en liten brand som sprider sig snabbt kan startas av en läcka eller helt enkelt rök till bränsletanken i generatorn eller tanken du använder för att tanka.

BISONs bästa råd: Stäng av generatorn i 5 till 10 minuter innan du fyller på mer bränsle.

Med en bensingenerator kan du inte köra den kontinuerligt utanför normal drifttid. De flesta gasgeneratorer kan ta allt från 6 till 12 timmar, beroende på storlek, märke och strömförbrukning. Observera att vissa alternativ tar längre tid att köra än andra.

Hur länge kan en bärbar propangenerator köras?

Du kan hantera bränsletanken om din generator går på propan. Detta ger några ytterligare alternativ för att hålla din generator på konstant olja.

Det enklaste sättet att förlänga din körtid med en propangenerator är att ansluta två propantankar till en växlingsregulator eller en enda gasledning via en kran. På så sätt kan du slå på flödet till en propantank medan den andra är avstängd. När propantanken behöver bytas är allt du behöver göra att vrida på kranen.

I det här fallet kan du byta ut den utarmade propantanken mot en ny så att du aldrig får slut på bränsle.

Så hur länge kan din generator gå, förutsatt att du har en oändlig propantillförsel?

Även om det inte är en strikt regel, behöver bärbara generatorer ofta servas var 100:e timme. Det som istället begränsar dig är mängden olja i generatormotorn. Detta tar vanligtvis kort efter 150-200 timmars användning, och de flesta moderna generatorer stängs automatiskt av när de tar slut på olja för att skydda motorn.

Tänk också på att värmeuppbyggnaden är viktig när din generator går långt över sina timmar. Generatorn kan generera endast en liten mängd överskottsvärme under 12 till 24 timmar, men en gång mer än en dag med kontinuerlig användning riskerar du att generera motorvärme som permanent kan skada generatorn.

Överväg att linda in din generator i is och använd en fläkt för att cirkulera så mycket luft genom motorn som du kan om du använder den i varmt väder. Kom ihåg att köra generatorn på en högre effekt kommer att producera mer värme.

Så om du hanterar din generator på rätt sätt kan du kanske köra kontinuerligt på propan i upp till 150-200 timmar.

Hur länge kan en dieselgenerator gå kontinuerligt?

De är billigare och effektivare när man använder dieselgeneratorer hemma som reservkraft vid strömavbrott.

Olika dimensioner kan användas för att ge ett svar på frågan om hur länge den kan köras kontinuerligt.

Men de leder oss alla till tanken att vi måste ge bränsle. Utöver bränsle, kontrollera alltid efter smörjning och kramper. I genomsnitt bör underhållsschemat finnas där 24 timmar om dygnet. Detta för att kontrollera att kolvarna, kamaxlarna eller andra kritiska komponenter inte är utslitna.

Generatorn tar inte slut om inte bränslet tar slut. Men ett annat problem uppstår om någon fortsätter att fylla tanken med vatten. Detta kommer att handla om hur man byter olja utan att stoppa generatormotorn.

Du stoppar den bara i cirka femton minuter för reparationer, och den kommer att fortsätta att fungera.

Två dieselgeneratorer kan användas för att undvika sådana problem, vilket möjliggör synkronisering och ändringar under service.

Bränslekällan påverkar generatorns gångtid

I teorin kan generatorn fortsätta att gå så länge det finns bränsle. Men i naturkatastrofer eller andra nödsituationer kan vissa bränslen vara svårare att få en kontinuerlig tillförsel. I huvudsak, så länge du kan få det bränsle som behövs för att driva generatorn, kan du hålla generatorn igång.

Generatorn går på följande bränslekällor:

● Propan är den vanligaste bränslekällan för generatorer. Propan har den längsta hållbarheten av de bränslekällor som finns tillgängliga, så du behöver inte oroa dig för att din generators försörjning tappar styrka med tiden.

● Naturgasgeneratorer behöver ingen tank eftersom de ansluts direkt till din gasledning, och enheten kan köras kontinuerligt om gasledningen är igång. Dessa är dock ofta opraktiska vid naturkatastrofer, eftersom gasledningar stängs av i första hand på grund av brandrisk eller andra faror.

● Även om mängden diesel bara är så stor som du kan komma åt och behålla i tanken, kan dieselgeneratorer vara fyndiga och diesel kan vara mycket dyrt.

Följande lista inkluderar de vanligaste bränslekällorna och deras genomsnittliga körtider:

a) Bensin: 3-4 timmar

b) Diesel: 8-10 timmar

c) Naturgas: 24 timmar

d) Propan: 10-12 timmar

Hur länge håller generatorn?

 använd en generator.jpg

 Använd en generator

När det kommer till livslängden på en generator garanterar tillverkaren hur länge produkten kommer att fungera och det faktiska antalet år du kan använda den.

Generatorer kommer vanligtvis med 2 eller 3 års begränsad garanti. Så du kommer att kunna använda dem - så länge du följer tillverkarens instruktioner - åtminstone så länge.

I verkligheten kommer dock din generator sannolikt att hålla längre. Även om detta beror på modell och genomsnittlig belastning, kör de flesta bärbara generatorer mellan 10 och 20 000 timmar.

Så, till exempel, om du bara använder generatorn 500 timmar per år, kan den hålla i 20 till 40 år. Det förutsätter att du tankar den när du behöver den, underhåller den regelbundet, etc.

Å andra sidan, om du driver ett matställ och du behöver köra generatorn 8 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, kanske den bara håller i några år, och sedan måste du byta ut den.

Förlänger generatorns livslängd genom underhåll

Underhåll kan ha en betydande inverkan på drifttiden för alla generatorer och förlänger därmed utrustningens livslängd. För att maximera livslängden på din generator, prova att följa dessa underhållstips:

Kör generatorn minst en gång i veckan för maskinunderhåll. Att köra systemet en halvtimme per vecka ger bara 26 timmars användning per år genom underhåll.

Närhelst din standby-generator används för att driva ditt hem, är det klokt att med jämna mellanrum stänga av den och låta motorn svalna. Kontrollera motoroljan och fyll på olja vid behov. Underhåll din generator varje månad och efter långvarig användning. Rutinunderhåll av en standby-generator inkluderar:

● Hålla området rent och fritt från skräp.

● Kontrollera olje- och kylvätskenivåer.

● Kontrollera batteriet.

● Testa batteriladdaren.

● Säkra eventuella osäkrade trådanslutningar.

Planera årligt expertunderhåll för din standby-generator. Proffs kommer att inspektera och reparera grundläggande system för att säkerställa korrekt funktion.

Generatorbränslebesparande tips

Du kan förlänga drifttiden för din generator genom att göra några enkla energibesparande saker. Om din generator använder mindre bränsle kommer du att köra generatorn längre innan du behöver fylla på. Här är några enkla tips att följa.

a) Stäng dörrar och fönster när du använder luftkonditioneringen

En av de viktigaste sakerna du kan göra för att minska bränsleförbrukningen är att se till att din generator inte arbetar hårdare än den behöver. Du skulle bli förvånad över hur många som kör sin AC på sina generatorer men har ytterdörren öppen.

Genom att se till att du håller dina fönster och dörrar stängda så mycket som möjligt när du kör din luftkonditionering, kommer du att minska drifttiden och mängden bränsle som används för att kyla ner.

b) Installera LED-lampor

En annan sak du kan göra är att ändra dina lampor till LED. LED-lampor använder mycket mindre energi än glödlampor och minskar den effekt som krävs för att driva dina lampor.

c) Underhåll din generator

Regelbundet underhåll av generatorn säkerställer också att den går så effektivt som möjligt, och du kan minska den totala bränsleförbrukningen genom att helt enkelt byta filter, pluggar, etc.

d) Minska generatorbelastningen

Att minska belastningen på generatorn är ett annat sätt att spara bränsle. Det innebär att köra apparater med bara den el de behöver. I många husbilar kan propan användas för att driva ditt kylskåp och varmvattenberedare, och din generator drar mindre när du byter en bränslekälla mot en annan.

e) Lägg till solenergi för att underlätta elektriska belastningar

solpanel.jpg

Solpanel

En av de saker som vinner popularitet i husbilar är att installera solpaneler. Solenergi är bra eftersom du kan ladda ditt batteri och köra batteridrivna armaturer utan att spendera bränsle, och du kan också använda den kraften för att minska effekten du måste dra från din generator.

Vanliga frågor

1) Kan du köra en generator över natten?

Ja, förutsatt att du vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för generatorsäkerhet. Vi har tidigare sagt att generatorn ska köras i max ca 12-18 timmar samtidigt som lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Återmata aldrig och använd alltid en kolmonoxiddetektor.

2) Hur länge kan du köra en generator på din husbil?

De kan drivas med bränsle, ungefär som andra generatorer.

Majoriteten av dem använder bensin, diesel eller propan. Om du använder diesel måste du använda samma bränslekälla för din generator och husbil för att undvika förvirring. Diesel kan producera mer kraft än propan, så det är en fördel.

De flesta av dessa generatorer kan bränna 18 liter bränsle på 24 timmar, så du måste skaffa lite bränsle till din husbil. De kör vanligtvis i cirka 24 timmar, varefter bränsle och underhåll blir viktigt.

3) Kan du välja en generator som din huvudströmkälla?

I händelse av strömavbrott byggs standby-generatorer för att erbjuda alternativ el.

Att använda en generator som din primära kraftkälla kan bli dyrt för dig på grund av den höga kostnaden för att konvertera LP till el.

4) Vad gör att en bärbar generator inte håller länge?

Du kommer också att upptäcka att bärbara generatorer kräver regelbundet underhåll på grund av deras bränsle. Det gör att det inte håller länge. Om du kör en bärbar generator kontinuerligt under en längre tid, även om den har ett kylsystem, kommer den så småningom att misslyckas.

Funderar du på att köpa en generator?

Att välja rätt generator kan vara svårt. När du jämför bärbara och standby-generatorer kanske du undrar om det är värt att investera i en standby-generator istället för en bärbar. Den perfekta generatorn för dig och ditt hem kan väljas med hjälp av vårt team av generatorproffs, som har all nödvändig kunskap och expertis.

Dela med sig :
Produkter
Heta nyheter