MÅN–FRED 8–17

(86) 159 6789 0123

KOMMA I KONTAKT
Hem > Blogg >

Hur man rengör generatorns luftfilter

2022-11-16

Hur man rengör generatorns luftfilter

generator luftfilter.jpg

Generator luftfilter

En generators motor är dess hjärta och luftfiltret är dess lungor. Hur kan generatorer andas oförorenad luft utan lungor?

Tja, luftfilter måste rengöras eller bytas ut efter ett tag för att fungera korrekt.

Ett igensatt, smutsigt luftfilter kan allvarligt stänga av friskluftflödet till förgasaren, så du får problem med feltändning, svart rök, bensinlukt, svart rök med mera.

Den här artikeln visar en steg-för-steg-guide för att säkert rengöra ditt generatorluftfilter och ger några förebyggande tips för att skydda ditt generatorluftfilter från damm och skräp.

Vikten av att rengöra luftfilter

En väsentlig komponent i en generators luftcirkulationssystem är luftfiltret.

De hindrar motorn från att dra in luftburet damm och annat skräp som annars skulle kunna täppa till viktiga delar.

När luftfilter blir smutsiga eller skadade kan de leda till högre halter av kolväten (HC) i avgasutsläppen och ökade partikelutsläpp. Dessutom kan igensatta luftfilter göra det svårare för luft att komma till motorn, vilket kan sänka motorns prestanda och hästkrafter.

I det långa loppet, om motorn går med optimal effektivitet, kommer du att spendera mycket pengar på att serva din motor och köpa mer bränsle än nödvändigt.

Verktyg som behövs för att rengöra eller byta ut luftfiltret

● Ett par skyddshandskar

● Kökshandduk

● Glasögon

● Några droppar motorolja

● Diskmedel eller diskmedel

Säkerhetsåtgärder

● Läs bruksanvisningen först.

● Stäng av generatorn.

● Starta inte arbetet när motorn och andra generatordelar är varma. lämna den på en väl ventilerad plats i ungefär en timme.

● Cigaretter, gnistor, värmerör och andra antändningskällor bör hållas borta från generatorn för att undvika explosioner.

● Ta bort tändstiftet först.

Hur rengör man generatorns luftfilter?

Att rengöra din generators luftfilter är ingen raketvetenskap. Du behöver 20-30 minuter på uppgiften.

Om du inte har läst bruksanvisningen, läs den innan du följer den här guiden.

1. Stäng av generatorn

Om generatorn är igång under en längre tid, stoppa den och flytta den till en plats med god ventilation så att motorn och andra delar kan svalna.

2. Ta bort tändstiftet

Tändstiftet måste tas bort för att förhindra att motorn startar av misstag.

För att ta reda på hur du gör detta, se bruksanvisningen.

3. Hitta luftrenarlådan

Du hittar en svart rektangulär ram nära rekylhuset. Lossa klämman och ta bort luftfilterkåpan. Ta nu försiktigt bort luftfiltret.

4. Kontrollera luftfiltrets skick

Dubbelkolla luftfiltrets skick och se till att byta ut det om det är skadat eller om du märker att några skumpartiklar eller skräp faller av. Skumfilter är inte dyra och kommer knappast att kosta dig $5.

5. Rengör luftfiltret

Rengör luftfiltret.jpg

Rengör luftfiltret

Rengör luftfiltret med diskmedel eller diskmedel

Om luftfiltret är i bättre skick, placera det i trycksatt vatten i några sekunder tills damm och skräp faller av. Applicera rengöringsmedlet och tvätta försiktigt.

Krama ur rengöringsmedlet med en mjuk handduk och skölj sedan med vatten under tryck för att avlägsna eventuella kvarvarande partiklar.

Undvik följande under rengöring.

● Luftfiltret får inte repa eller gnugga på ojämna ytor

● Använd aldrig naglarna för att ta bort fläckar, annars faller skumspånen av

● Slå inte på den med väggar för att ta bort damm och smuts

6. Applicera motorolja på filtret

Var noga med att hälla lite färsk olja på sidan av luftfiltret som är vänd mot motorn efter att luftfiltret har blivit torrt.

Se till att krama ur överflödig olja med en ren handduk. Motorolja får inte droppa från luftfiltret.

7. Anslut tändstiften och byt ut luftfiltret

Se till att byta oljefiltret i luftlådan och den oljade sidan är vänd mot motorn.

Stäng locket och fäst klämman. Sätt också tillbaka tändstiften.

Grattis, du har framgångsrikt rengjort generatorns luftfilter.

Hur ofta ska jag rengöra generatorns luftfilter?

Det beror på vad generatorn är till för och var du ska använda den.

Den måste rengöras oftare om den ska användas regelbundet eller om generatorn placeras i ett dammigt område. Men på renare ytor kommer det att kräva mindre rengöring.

Du kan hitta exakta instruktioner och tidsramar för rengöring av luftfiltret i bruksanvisningen eller högst upp på luftlådan.

Det viktigaste är att du måste kontrollera luftfiltrets skick efter 2-3 veckor, och om det är smutsigt, se till att rengöra det.

Andra tekniker för rengöring av luftfilter

Ovanstående procedur är lämplig för en liten generator för ett hem eller husbil. Men de stora dieselgeneratorerna som används för att driva hela huset kommer att använda andra rengöringsmetoder, som:

1) Vatten under tryck

Tryckvatten med ett maximalt tryck på 40 PSI (276 kPa) kan användas för att rengöra luftfiltret. Ett munstycke ska rikta vattnet i en upp-och-ned-rörelse mot ytan på den rena sidan av filtret. Den smutsiga sidan av luftfiltret ska sedan rengöras med samma procedur som tidigare.

Luft ska användas för att torka saker.

Om varmluft krävs, se till att den inte går över 70°C (160°F).

Tvätta luftfiltret med vatten upp till 6 gånger innan du byter ut filtret. Detta beror på att det kan skada filtermedia med tiden. Även om du kanske märker några vågiga veck på filtermediet, kan de fortfarande användas på detta sätt.

2) Tryckluft (med eller utan vakuum)

Denna metod använder ren, torr luft för att blåsa ut damm ur luftfiltret. Trycket som används bör inte överstiga 40 PSI (276 kPa), och avståndet mellan munstycket och luftfilterytan bör inte vara mindre än 2 tum (50 mm).

Tryckluft passerar genom filtret från den rena sidan. Blåsarens munstycke ska röra sig upp och ner på ytan av filterelementet när det blåser luften mitt emot munstycket. Om det finns en dammsugare ska den vara på den smutsiga sidan; det kommer att suga in luft och smuts.

Att placera munstycket för nära filtermediet kan skada det och bör undvikas.

3) Dammsugning

I den här metoden bör du använda en central vakuumförsörjning eller en vanlig butiksdammsugare. Flytta sedan dammsugaren upp och ner på den smutsiga sidan, undvik att dammsugarens munstycke kommer i kontakt med luftfilterytan.

4) Icke-löddande tvättmedel

För att använda denna metod måste du först rengöra luftfiltret med någon av metoderna ovan. Sedan kan du följa dessa steg:

Placera filtret i en lämplig vattentank med den öppna änden uppåt vid 37-60°C (100-140°F) och använd ett icke-löddande rengöringsmedel.

Blötlägg filtret i 15 - 30 minuter och virvla sedan försiktigt eller skaka filtret för att agitera smutsen. Efter det, blötlägg i ytterligare 10 minuter.

Skölj filtret med rent vatten sprayat från den rena sidan tills vattnet blir rent. Lufttorka den med luft vid en maximal temperatur på 70°C (160°F).

Med tanke på den destruktiva naturen hos vatten-till-luft-filter bör denna process inte göras mer än sex gånger innan filtret byts. Var noga med att inte sänka ned luftfiltret helt i rengöringslösningen. Vattnets kraft orsakar vågiga veck, vilket inte är ett problem. Återanvänd heller aldrig rengöringslösningar.

Tecken på ett smutsigt luftfilter

1. Smutsigt luftfilter

smutsigt luftfilter.jpg

Smutsigt luftfilter

Med tiden kan luftfiltret samla damm för att skydda förgasaren, bränsleledningar etc. Kontrollera luftfiltret under dagen efter 2 till 3 veckor.

Luftfiltret har en enda enfärgad färg, så rensa upp det om du märker damm, skräp eller benvitt damm där.

2. Kortare körtid eller lägre bränsleeffektivitet

Om din bränslesträcka är låg, kontrollera luftfiltret, det kan bero på att otillräcklig frisk luft är igensatt av luftfiltret.

Förgasaren kräver en viss mängd syre för att brinna ordentligt, så om luftfiltret är igensatt kommer bränsleeffektiviteten att bli lidande.

Ett felaktigt luft-bränsleförhållande kan göra att din maskin förbränner mer bränsle eller har felaktig förbränning, vilket resulterar i ett lågt medelbränsle och dålig prestanda.

3. Generatormotorn slår fel eller missar

Eftersom ett smutsigt luftfilter blockerar luftflödet uppstår onormal förbränning med ett obalanserat luft-bränsleförhållande, och generatorn börjar missa eller tända fel.

Spänningskänsliga apparater är i riskzonen för brand; se till att dra lasten så snart generatorns hastighet har stabiliserats.

I värsta fall kanske din generator inte ens startar om luftfiltret är täppt/täppt.

4. Konstigt ljud

Om du märker intermittenta konstiga ljud och vibrationer, kontrollera luftfiltret.

Även om den skyldige till detta problem är ett förorenat tändstift, om luftflödet är blockerat, kan felaktig förbränning inträffa, vilket gör att motorn börjar knacka.

5. Minskad hästkraft

Eftersom luftfiltret är generatorns lungor kommer smuts eller otillräckligt luftflöde att resultera i lägre varvtal; när spänningen fluktuerar får du lägre kör/starteffekt.

Kontrollera din generators luftfilter om det producerar lågt varvtal eller håller hicka.

6. Avger svart rök från avgasröret

Anta att förgasaren inte får tillräckligt med luft. I så fall kan bränslet inte brinna ordentligt och en del bränsle kommer att läcka från avgasporten som svart rök, vilket kan skada dina generatorer och apparater och miljön.

Oförbränt bränsle kan också droppa från avgasröret och fatta eld om det kommer i kontakt med ett hett avgasrör.

7. Stark bränslelukt

Oböjt eller delvis bränt bränsle kan ha en stark bensinlukt på grund av bränsle som läcker från avgaserna.

Obs: När du luktar stark bensin, kontrollera hela generatorn och tankförgasaren för läckor etc.

Tips för att skydda din generators luftfilter från damm

● Placera generatorn på en ren plats.

● Om du campar, placera generatorn på en gummimatta eller en plan yta med mindre damm.

● Om du bor i ett stormigt eller blåsigt område, bygg ett rent skydd för din generator.

Vanliga frågor

1) Ska jag olja generatorns luftfilter?

Att lägga några droppar olja på luftfiltret håller skräp och stora dammpartiklar borta från förgasaren och bränsleledningarna.

2) När ska jag byta generatorns luftfilter?

Det är nödvändigt att byta ut luftfiltret omedelbart efter 100 timmars drift eftersom det är tillverkat av högkvalitativa material som inte kan användas under lång tid.

3) Kan en generator gå utan luftfilter?

Ja, men försök inte det eftersom luftfiltret hindrar damm och skräp från att komma in i motorn och bränsleledningarna, och om du skulle köra generatorn utan luftfilter kan du möta följande konsekvenser.

- Skador på invändiga ledningar, kolvar, cylinderväggar, förgasare etc.

- Dålig motorprestanda

- Alltför stora utsläpp av kolväten

- Överdriven bränsleförbrukning

– Motorhaveri i värsta fall

Slutsats

Rengöring av luftfiltret kan förhindra problem som brand, onormalt ljud och svart rök och förlänga generatorns livslängd.

För att undvika enorma underhållskostnader måste varje användare rengöra luftfiltret efter en viss tid.

Vi hoppas att du nu kan rengöra din generators luftfilter på mindre än 30 minuter.

Dela med sig :
vivian

VIVIAN

Jag är en hängiven och entusiastisk säljare från BISON, och jag är här för att dela med mig av min stora erfarenhet. Gör det möjligt för dig att få vår expertrådgivning och enastående kundservice.

BISON affär
Heta bloggar

Hur man rengör generatorns luftfilter

Vill du veta hur man rengör generatorns luftfilter? Här hittar du alla steg du behöver ta för att rengöra luftfiltret på en generator.